Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 158104/Ε3/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 18.11.2020
Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 158104_2020 521.33 KB