Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 29262/948/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 16.7.2020
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020, προκειμένου για εργαζόμενους και εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως ασθενείας, μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 29262_2020 292.99 KB