Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγκ. Δ1/ ΓΠοικ.32965/2020 (ΦΕΚ /-- 27.5.2020)