Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 13.11.2020
Υπουργεία
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 21190_2020 874.79 KB
1.ΕΚΘΕΣΗ - ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
6. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19
7. Κύκλος κινητικότητας ΕΣΚ – Συνεδριάσεις ΚΕΚ- Υποβολή αιτημάτων
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ