Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. Φ450/52510/1589/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 10.9.2020
Ενημέρωση δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054 για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 52510_2020 452.22 KB