Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. οικ. 25480/755/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 24.6.2020
Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 25480_2020 183.98 KB