Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. οικ.20345/1085/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 24.3.2020
Παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 20345_2020 208.95 KB