Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων

 

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 3481/2006, (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006)    «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3212/2003, (ΦΕΚ 308/Α/31.12.2003)    «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων»
  • Ν. 3164/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003)    «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 2940/2001, (ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001)    «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 2576/1998, (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998)    «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 2229/1994, (ΦΕΚ 138/Α/31.8.1994)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις»
  • Ν.1959/1991, (ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991)    «Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 23Α_84 2.4 MB