Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

  • Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (πλοίο, ναυπήγηση, επισκευή, εργοληπτικές επιχειρήσεις πλωτών έργων, μετατροπή, συντήρηση, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ειδικές επιχειρήσεις ναυπήγησης – συντήρησης – επισκευής και μετατροπής πλοίων, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) : (άρθ. 2)
  • Δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 3)
  • Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων : (άρθ. 4)
  • Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο : (άρθ. 5)
  • Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης : (άρθ. 8)
  • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ : (άρθ. 9)

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 3551/2007, (ΦΕΚ 76/Α/2.4.2007)    «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων»── (καταργήθηκαν τα άρθρα 1 ως 7)

Τροποποιεί την:

  • Ν. 2231/1994, (ΦΕΚ 139/Α/31.8.1994)    «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 216Α_98 799.65 KB