Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (σύμβαση, οργανισμός, συμβαλλόμενα μέρη, εθνική αρχή χημικών όπλων –ΕΘΑΧΟ, επιθεωρητής, συνοδευτικό προσωπικό εντός της χώρας, χημικά όπλα, δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα, προβαθμίδα, μέσα καταστολής στάσης, συστατικό-κλείδα δυαδικού ή πολυσύνθετου χημικού συστήματος, σκοποί που δεν απαγορεύονται από τη σύμβαση, καθορισμένο οργανικό χημικό προϊόν, εγκατάσταση, περιοχή εργοστασίων, εργοστάσιο, μονάδα) : (άρθ. 1)
 • Εθνική αρχή χημικών όπλων –ΕΘΑΧΟ : (άρθ. 2)
 • Άρνηση χορήγησης πληροφοριών και εγγράφων : (άρθ. 3)
 • Περιορισμοί σχετικά με τα χημικά όπλα : (άρθ. 4)
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων : (άρθ. 5)
 • Χημικά προϊόντα για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από τη σύμβαση : (άρθ. 6)
 • Καταστροφή χημικών όπλων : (άρθ. 7)
 • Δηλώσεις για παραγωγή, επεξεργασία, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων : (άρθ. 8)
 • Επιθεώρηση : (άρθ. 9)
 • Αδικήματα σχετικά με την επιθεώρηση : (άρθ. 10)
 • Εμπιστευτικότητα : (άρθ. 11)
 • Πίνακες χημικών προϊόντων : (άρθ. 13)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 35Α_02 1.38 MB