Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 614/1977
Φ.Ε.Κ.
167/Α` 16.6.1977
Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (πεζοδρόμιο, πεζόδρομος, διάβαση πεζών, μηχανοκίνητο όχημα, μηχάνημα έργων, αρθρωτό όχημα, κατοικημένη περιοχή, οδός, οδόστρωμα, οδός εξυπηρέτησης παροδίων, έρεισμα, λωρίδα κυκλοφορίας, οριογραμμή οδοστρώματος, διαχωριστική νησίδα, νησίδα ασφαλείας, ισόπεδος οδικός κόμβος, ισόπεδη σιδηροδρομικη διάβαση, αυτοκινητόδρομος, οδός ταχείας κυκλοφορίας, οδικό όχημα, αυτοκίνητο όχημα, αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγό αυτοκίνητο, λεωφορείο, φορτηγό αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, ρυμουλκό, ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο – επικαθήμενο, ελαφρό ρυμουλκούμενο, συνδιασμός οχημάτων, αρθρωτό όχημα, μοτοσυκλέτα, μοτοποδήλατο, ποδήλατο, χειροκίνητο όχημα, ζωήλατο όχημα, αγροτικό μηχάνημα, τροχιόδρομος, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, απόβαρο, μικτό βάρος, στάση, διακοπή πορείας, στάθμευση, οδηγός, κατεύθυνση της κυκλοφορίας, παραχώρηση προτεραιότητας, νύχτα, φώτα πορείας, φώτα διασταύρωσης- μεσαία, φώτα θέσεως εμπρόσθια, φώτα θέσεως οπίσθια, φώτα πεδήσεως, φώτα οπισθοπορείας, φώτα δείκτου κατεύθυνσης, ανακλαστικό στοιχείο, φωτιστική επιφάνεια) : (άρθ. 2)
 • Σήμανση – διαγράμμιση - σηματοδότηση : (άρθ. 3)
 • Σήμανση οδών με πινακίδες : (άρθ. 4)
 • Σήμανση οδοστρωμάτων με διαγράμμιση : (άρθ. 5)
 • Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων : (άρθ. 6)
 • Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς : (άρθ. 7)
 • Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων : (άρθ. 8)
 • Σήμανση εργασιών εκτελούμενων επί οδών : (άρθ. 9)
 • Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης : (άρθ. 10)
 • Επιγραφές-διαφημίσεις : (άρθ. 11)
 • Κανόνες συμπεριφοράς επί των οδών : (κεφ. Γ)
 • Οδηγοί : (άρθ. 13)
 • Ζώα, ποίμνια και αγέλες : (άρθ. 14)
 • Καυσαέρια - Θόρυβοι : (άρθ. 15)
 • Θέση επί της οδού : (άρθ. 16)
 • Προσπέρασμα – κίνηση της κυκλοφορίας σε στοίχους : (άρθ. 17)
 • Συνάντηση με αντιθέτως ερχόμενα οχήματα : (άρθ. 18)
 • Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων : (άρθ. 19)
 • Όρια ταχύτητας : (άρθ. 20)
 • Κανόνες που διέπουν τους ελιγμούς των οχημάτων : (άρθ. 21)
 • Κίνηση όπισθεν : (άρθ. 22)
 • Αλλαγή κατεύθυνσης : (άρθ. 23)
 • Επιβράδυνση : (άρθ. 24)
 • Ειδικοί κανόνες, για οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών : (άρθ. 25)
 • Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι & υποχρεώσεις παραχώρησης προτεραιότητας : (άρθ. 26)
 • Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις : (άρθ. 27)
 • Οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιών : (άρθ. 28)
 • Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους & οδούς ταχείας κυκλοφορίας : (άρθ. 29)
 • Άνοιγμα θυρών οχημάτων : (άρθ. 30)
 • Εμπόδια στο οδόστρωμα : (άρθ. 31)
 • Φόρτωση οχημάτων : (άρθ. 32)
 • Μεταφορά επιβατών σε οχήματα : (άρθ. 33)
 • Στάση και στάθμευση : (άρθ. 34)
 • Φωτισμός – Γενικές διατάξεις : (άρθ. 35)
 • Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων : (άρθ. 36)
 • Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις : (άρθ. 37)
 • Κανόνες κυκλοφορίας πεζών : (άρθ. 38)
 • Συμπεριφορά οδηγών σε πεζούς : (άρθ. 39)
 • Ειδικοί κανόνες για οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων & μοτοσυκλετών : (άρθ. 40)
 • Ειδικοί κανόνες για συνοδείες, πομπές, αμαξίδια αναπήρων -βρεφών : (άρθ. 41)
 • Οδήγηση με την επίδραση οινοπνεύματος –τοξικών ουσιών : (άρθ. 42)
 • Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος : (άρθ. 43)
 • Οχήματα εκτάκτου ανάγκης – έργα επί οδών : (άρθ. 44)
 • Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών & πεζών προς τα αστυνομικά όργανα : (άρθ. 45)
 • Ακινητοποίηση οχήματος : (άρθ. 46)
 • Εργασίες & εναπόθεση υλικών σε οδούς : (άρθ. 47)
 • Κατάληψη τμημάτων οδών : (άρθ. 48)
 • Αγώνες επί οδών : (άρθ. 49)
 • Τεκμήριο υπαιτιότητας : (άρθ. 50)
 • Πραγματογνώνμονες : (άρθ. 51)
 • Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας : (άρθ. 52)
 • Διαστάσεις & βάρη οχημάτων : (άρθ. 53)
 • Έλξη οχημάτων : (άρθ. 54)
 • Τροχοπέδηση οχημάτων : (άρθ. 55)
 • Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων : (άρθ. 56)
 • Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων : (άρθ. 57)
 • Τροχοπέδηση μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων : (άρθ. 58)
 • Τροχοπέδηση ποδηλάτων : (άρθ. 59)
 • Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων : (άρθ. 60)
 • Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων : (άρθ. 61)
 • Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων : (άρθ. 62)
 • Φώτα πορεία : (άρθ. 63)
 • Φώτα διασταύρωσης : (άρθ. 64)
 • Φώτα θέσεως εμπρόσθια : (άρθ. 65)
 • Φώτα θέσης οπίσθια : (άρθ. 66)
 • Φώς πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας : (άρθ. 67)
 • Φώτα τροχοπέδησης : (άρθ. 68)
 • Φώτα ομίχλης : (άρθ. 69)
 • Φώτα οπισθοπορείας : (άρθ. 70)
 • Φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης : (άρθ. 71)
 • Ανακλαστήρες : (άρθ. 72)
 • Γενικές διατάξεις ηλεκτρικού συστήματος : (άρθ. 73)
 • Φώτα δίτροχων μοτοσικλετών : (άρθ. 74)
 • Φώτα τρίτροχων μοτοσικλετών : (άρθ. 75)
 • Φώτα ποδηλάτων : (άρθ. 76)
 • Φώτα ζωήλατων οχημάτων : (άρθ. 77)
 • Φώτα αγροτικών μηχανημάτων : (άρθ. 78)
 • Φώτα μηχανημάτων έργων : (άρθ. 79)
 • Γενικές διατάξεις φωτισμού : (άρθ. 80)
 • Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων : (άρθ. 81)
 • Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων : (άρθ. 83)
 • Ταξινόμηση, απογραφή και θέση σε κυκλοφορία οχημάτων : (άρθ. 84-93)
 • Άδειες ικανότητας οδηγών : (άρθ. 94-102)
 • Διοικητικά μέτρα και πρόστιμα : (άρθ. 103-105)

Καταργήθηκε από :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 167Α_77 5.83 MB