Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 704/1977
Φ.Ε.Κ.
273/Α` 21.9.1977
Περί συστάσεως θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και ετέρων τινών διατάξεων
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 273Α_1977 867.83 KB