Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (φυτό, εχθροί και ασθένειες, καταπολέμηση εχθρού ή ασθένειας, γεωργικό φάρμακο, δρών συστατικό, βοηθητικές ουσίες, νοθευμένο γεωργικό φάρμακο, σκεύασμα ή παρασκεύασμα, ιδιοσκεύασμα, εγγυημένη σύνθεση, επίσημη ανάλυση, συσκευασία, υπόλειμμα γεωργικού φαρμάκου, έλεγχος γεωργικού φαρμάκου, βιολογικός έλεγχος, οικοσύστημα, έγκριση κυκλοφορίας) : (άρθ. 1)
 • Έγκριση κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων : (άρθ. 2)
 • Αίτηση για έγκριση κυκλοφορίας : (άρθ. 3)
 • Έλεγχος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο : (άρθ. 4)
 • Διάκριση έγκρισης κυκλοφορίας : (άρθ. 5)
 • Άλλες περιπτώσεις άρνησης έγκρισης κυκλοφορίας : (άρθ. 6)
 • Μητρώο εγκρίσεων : (άρθ. 7)
 • Διεύρυνση εγκρίσεων : (άρθ. 8)
 • Ανάκληση : (άρθ. 9)
 • Κοινοποίηση – Ενστάσεις : (άρθ. 10)
 • Δημοσιεύσεις : (άρθ. 11)
 • Άδεια εισαγωγής : (άρθ. 12)
 • Διαφήμιση : (άρθ. 13)
 • Όργανα ελέγχου : (άρθ. 15)
 • Φυτά με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων : (άρθ. 21)
 • Σήμανση : (άρθ. 22)
 • Εξακρίβωση εγγυημένης σύνθεσης γεωργικών φαρμάκων : (άρθ. 23)
 • Υποχρεώσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών : (άρθ. 24)
 • Πρόγραμμα εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων : (άρθ. 25)
 • Χρήση γεωργικών φαρμάκων : (άρθ. 29)
 • Εντομοκτόνα : (άρθ. 30)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4036/2012, (ΦΕΚ 8/Α/27.1.2012)    «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
 • Ν. 3147/2003, (ΦΕΚ 135/Α/5.6.2003)    «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 298Α_77 1.3 MB