Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 726/1977
Φ.Ε.Κ.
316/Α` 15.10.1977
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κείμενης νομοθεσίας περί αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου και άλλων τινών διατάξεων

 

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (αρτοποιείο, αρτοποιός, πρατήριο άρτου, αριθμός κατοίκων) : (άρθ. 1)
 • Προϋποθέσεις ίδρυσης αρτοποιείων (άρθ. 2)
 • Δυναμικότητα παραγωγής αρτοποιείων : (άρθ. 3)
 • Αποστάσεις αρτοποιείων : (άρθ. 4)
 • Χώροι αρτοποιείων : (άρθ. 5)
 • Αρτοποιεία σεισμόπληκτων περιοχών : (άρθ. 6)
 • Αρτοποιεία οικισμών Δήμων και Κοινοτήτων : (άρθ. 7)
 • Αποσυμφόρηση κεκορεσμένων περιοχών : (άρθ. 8)
 • Αρτοποιεία ρυμοτομούμενα : (άρθ. 9)
 • Προτιμήσεις : (άρθ. 10)
 • Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής εντός του αρτοποιείου : (άρθ. 11)
 • Μεταβολή φορέος επιχείρησης : (άρθ. 12)
 • Διακοπή λειτουργίας αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου : (άρθ. 13)
 • Κουλουροποιεία : (άρθ. 14)
 • Πρατήρια άρτου : (άρθ. 15-16)
 • Αρτοποιεία υπό ίδρυση : (άρθ. 17)
 • Προϋφιστάμενα αρτοποιεία : (άρθ. 18)
 • Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 19)

 

Καταργήθηκε από την :

 

Τροποποιήθηκε από :

 

  Σχετικά Κείμενα
  Συνημμένο Μέγεθος
  ΦΕΚ 316Α_77 1.88 MB