Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 122/2014
Φ.Ε.Κ.
196/Α` 23.9.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 196Α_2014 355.99 KB
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

φορέας επαγγελματικής κατάρτισης, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης