Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Αντικείμενο –Ευνοϊκότερες διατάξεις : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Ορισμοί (διαλειτουργικές διασυνοριακές υπηρεσίες, χρόνος εργασίας, περίοδος ανάπαυσης, νυκτερινή περίοδος, νυκτερινή παροχή υπηρεσίας, ανάπαυση εκτός τόπου κατοικίας, μηχανοδηγός, χρόνος οδήγησης): (άρθ. 4)
 • Ημερήσια ανάπαυση στον τόπο κατοικίας : (άρθ. 5)
 • Ημερήσια ανάπαυση εκτός τόπου κατοικίας : (άρθ. 6)
 • Διαλείμματα : (άρθ. 7)
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση : (άρθ. 8)
 • Χρόνος οδήγησης : (άρθ. 9)
 • Τήρηση πίνακα : (άρθ. 10)
 • Προϋποθέσεις εφαρμογής: (άρθ. 11)
 • Κυρώσεις –Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 12)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 200Α_09 491.7 KB