Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
 • Ορισμοί (διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μήκος σήραγγας, διοικητική αρχή) : (αρθ. 2)
 • Μέτρα ασφάλειας : (αρθ. 3)
 • Διοικητική αρχή : (αρθ. 4)
 • Διαχειριστής της σήραγγας : (άρθ. 5)
 • Αρμόδιος ασφάλειας : (άρθ. 6)
 • Φορέας επιθεώρησης : (άρθ. 7)
 • Κοινοποίηση της διοικητικής αρχής : (άρθ. 8)
 • Σήραγγες των οποίων δεν είχε εγκριθεί η μελέτη μέχρι την 1η Μαΐου 2006 : (άρθ. 9)
 • Σήραγγες οι οποίες δεν είχαν δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την 1η Μαΐου 2006 : (άρθ. 10)
 • Ήδη λειτουργούσες σήραγγες : (άρθ. 11)
 • Περιοδικές Επιθεωρήσεις : (άρθ. 12)
 • Ανάλυση επικινδυνότητας : (άρθ. 13)
 • Παρέκκλιση για καινοτόμους τεχνικές : (άρθ. 14)
 • Εκθέσεις : (άρθ. 15)
 • Μέτρα ασφάλειας του άρθ. 3 : (παράρτημα Ι)
 • Παράμετροι ασφαλείας : (παράρτημα Ι§1.1)
 • Στοιχειώδεις απαιτήσεις : (παράρτημα Ι§1.2)
 • Μέτρα που αφορούν την υποδομή : (παράρτημα Ι§2)
 • Οδοί και έξοδοι κινδύνου : (παράρτημα Ι§2.3)
 • Πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης : (παράρτημα Ι§2.4)
 • Χώροι στάθμευσης : (παράρτημα Ι§2.5)
 • Αποστράγγιση / αποχέτευση : (παράρτημα Ι§2.6)
 • Αντοχή των κατασκευών στη φωτιά : (παράρτημα Ι§2.7)
 • Φωτισμός : (παράρτημα Ι§2.8)
 • Αερισμός : (παράρτημα Ι§2.9)
 • Σταθμοί έκτακτης ανάγκης : (παράρτημα Ι§2.10)
 • Υδροδότηση : (παράρτημα Ι§2.11)
 • Οδική σήμανση : (παράρτημα Ι§2.12)
 • Κέντρο ελέγχου : (παράρτημα Ι§2.13)
 • Συστήματα παρακολούθησης : (παράρτημα Ι§2.14)
 • Εξοπλισμός για το κλείσιμο της σήραγγας : (παράρτημα Ι§2.15)
 • Συστήματα επικοινωνίας : (παράρτημα Ι§2.16)
 • Ηλεκτροδότηση και ηλεκτρικά κυκλώματα : (παράρτημα Ι§2.17)
 • Αντοχή των εξοπλισμών στην πυρκαγιά : (παράρτημα Ι§2.18)
 • Συνοπτικός πίνακας στοιχειωδών απαιτήσεων : (παράρτημα Ι§2.19)
 • Μέτρα σχετικά με τη λειτουργία : (παράρτημα Ι§3)
 • Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης : (παράρτημα Ι§3.2)
 • Έργα στις σήραγγες : (παράρτημα Ι§3.3)
 • Διαχείριση ατυχημάτων συμβάντων : (παράρτημα Ι§1.5)
 • Δραστηριότητα του κέντρου ελέγχου : (παράρτημα Ι§3.4)
 • Στοιχειώδεις απαιτήσεις : (παράρτημα Ι§3.5)
 • Κλείσιμο σήραγγας : (παράρτημα Ι§3.6)
 • Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων : (παράρτημα Ι§3.7)
 • Ενημερωτικές εκστρατείες : (παράρτημα Ι§4)
 • Έγκριση της μελέτης : (παράρτημα ΙΙ§1)
 • Φάκελος ασφάλειας : (παράρτημα ΙΙ§2)
 • Θέση μιας σήραγγας σε λειτουργία : (παράρτημα ΙΙ§3)
 • Τροποποιήσεις και περιοδικές ασκήσεις : (παράρτημα ΙΙ§4)
 • Περιοδικές ασκήσεις : (παράρτημα ΙΙ§5)
 • Σήμανση σηράγγων : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Σήμα «σήραγγα» : (παράρτημα ΙΙΙ§2.1)
 • Οριζόντια σήμανση : (παράρτημα ΙΙΙ§2.2)
 • Σήματα και πινακίδες για την επισήμανση εγκαταστάσεων : (παράρτημα ΙΙΙ§2.3)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 264Α_2007 492.53 KB