Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 52/2020
Φ.Ε.Κ.
115/Α` 17.6.2020
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 62/2018 «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών» (Α΄ 121)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 115Α_2020 113.04 KB