Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Πυρ.Διατ. 12β/2010/2010
Φ.Ε.Κ.
546/Β` 29.4.2010
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθμ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών διατάξεων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (μόνιμα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας) : (άρθ. 2)
  • Γενικές ρυθμίσεις : (άρθ. 3)
  • Ειδικές ρυθμίσεις : (άρθ. 4)
  • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 5)
  • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 6)
  • Κυρώσεις : (άρθ. 7)

Τροποποιήθηκε από :

  • Αποφ. 12/2012, (1794/Β/6.6.2012)    «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 546Β_10 447.02 KB