Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 11-5η/Φ6.1/οικ.9469/1984
Φ.Ε.Κ.
454/Β` 9.7.1984
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/1993, (ΦΕΚ 221/Β/2.4.1993)    «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ.»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 454Β_84 48.73 KB