Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 12997/231/2020
Φ.Ε.Κ.
993/Β` 23.3.2020
Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. οικ. 26399/604/2020 (ΦΕΚ 2685/Β` 1.7.2020)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει
  • Υ.Α. 17045/319/2020 (ΦΕΚ 1694/Β` 4.5.2020)    Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 993Β_2020 376.96 KB