Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 134069/2019
Φ.Ε.Κ.
5000/Β` 31.12.2019
Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 5000Β_2019 124.93 KB