Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

 

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006)    «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 604B_97 1.12 MB