Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 21017/84/2009
Φ.Ε.Κ.
1287/Β` 30.6.2009
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο

    Καταργήθηκε από :

    • Υ.Α. 4229/395/2013, (ΦΕΚ 318/Β/15.2.2013)    «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο»
    Σχετικά Κείμενα
    Συνημμένο Μέγεθος
    ΦΕΚ 1287Β_09 753.76 KB