Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2122/01/2000/2000
Φ.Ε.Κ.
231/Β` 1.3.2000
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 «Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικός κανονισμός λιμένα αριθ. 23 «Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» : (άρθ. μόνο)
 • Όρια ισχύος : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (λιμενική αρχή, μικρό σκάφος, λέμβος, βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών - ΒΕΜΣ, λεμβολόγιο, εγγραφή, ιδιοκτήτης, μετεγγραφή, μετονομασία, μεταγραφή, διαγραφή σκάφους, επιβαίνοντες, επιβάτης, κυβερνήτης, εφόδια, ύψος εξάλων, ολικό μήκος, μέγιστο πλάτος, ύψος – κοίλο, μηχανοκίνητο σκάφος, διάθεση στην αγορά, θέση σε λειτουργία, μέγιστη συνεχής υποδύναμη, ταχύπλοο σκάφος) : (άρθ. 2)
 • Τήρηση ΒΕΜΣ : (άρθ. 3)
 • Υπόχρεα σε εγγραφή σκάφη - Καταμέτρηση : (άρθ. 4)
 • Εγγραφή : (άρθ. 5)
 • Μετονομασία μικρού σκάφους : (άρθ. 7)
 • Μετεγγραφή μικρούς σκάφους : (άρθ. 8)
 • Μεταγραφή μικρούς σκάφους : (άρθ. 9)
 • Διαγραφή μικρούς σκάφους : (άρθ. 10)
 • Τηρούμενα βιβλία : (άρθ. 11)
 • Χρωματισμός - διακριτικά : (άρθ. 13)
 • Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών : (κεφ. Γ)
 • Εφαρμογή : (άρθ. 14)
 • Κατάταξη μικρών σκαφών (επαγγελματικά, επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών, επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, επαγγελματικά φορτηγά σκάφη, ερασιτεχνικά σκάφη, κοινά σκάφη, πνευστά σκάφη, νέα μικρά σκάφη) : (άρθ. 15)
 • Έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων : (άρθ. 16)
 • Είδη – Τέλη επιθεωρήσεων : (άρθ. 17)
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων επαγγελματικών μικρών σκαφών : (άρθ. 18)
 • Θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων : (άρθ. 19)
 • Τοπικά όρια ισχύος αδειών : (άρθ. 20)
 • Εφόδια μικρών σκαφών : (άρθ. 21)
 • Υπολογισμός αριθμού επιβαινόντων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών μικρών σκαφών : (άρθ. 22)
 • Ουσιαστικό πείραμα ευστάθειας : (άρθ. 23)
 • Άδειες εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων : (άρθ. 24)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 231Β_00 667.89 KB