Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2123/05/2001
Φ.Ε.Κ.
484/Β` 27.4.2001
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 1)
  • Ορισμοί (πλοίο, επισκευή, συντήρηση, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ειδικές επιχειρήσεις, θερμή εργασία, ψυχρή εργασία, κύριος του έργου, τεχνικός ασφάλειας, χημικός ναυτιλίας, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια ή πιστοποιητικό GAS FREE, βιβλίο ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων, αγκυροβολημένο πλοίο) : (αρθ. 2)
  • Άδειες εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 3)
  • Όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 4)
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών : (άρθ. 5)
  • Όργανα ελέγχου - κυρώσεις : (άρθ. 6)

Καταργήθηκε από :

  • Υ.Α. 8312.23Β/11/09/2009, (ΦΕΚ 1001/Β/27.5.2009) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα εν πλω»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 484B_01 63.68 KB