Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 22043/Δ1.7451/2020
Φ.Ε.Κ.
2278/Β` 14.6.2020
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2278Β_2020 257.01 KB