Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1-1.2/41909/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
2984/Β` 20.7.2020
Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Επίπεδα Θορύβου στα Πλοία, o οποίος υιοθετήθηκε την 30η Νοεμβρίου 2012 με την υπ’ αρ. MSC 337 (91) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2984Β_2020 26.92 MB