Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1-1.2/88047/2019/2019
Φ.Ε.Κ.
4582/Β` 13.12.2019
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συσκευασμένου Πυρηνικού Ακτινοβολημένου Καυσίμου, Πλουτωνίου και Υψηλού Επιπέδου Ραδιενεργών Αποβλήτων επί πλοίων (Κώδικας INF), ο οποίος υιοθετήθηκε με την υπουργική απόφαση 2222.1-1.2/48603/2019 (Β’ 2655)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4582Β_2019 281.13 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Κεφάλαιο 1: Γενικά

1 Η υφιστάμενη υποπαράγραφος. 3 της παραγράφου 1.1.1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:
«.3 Φορτίο INF νοείται το συσκευασμένο πυρηνικό καύσιμο που έχει υποστεί ακτινοβόληση, πλουτώνιο και απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας που μεταφέρονται ως φορτίο σύμφωνα με την κατηγορία 7 του Κώδικα IMDG.

2 Στην παράγραφο 1.1.1.7 η αναφορά «VII/14.6» αντικαθίσταται με την αναφορά «VII/1.1

3 Στην παράγραφο 1.2.2 η φράση «πρέπει να» αντικαθίσταται από τη λέξη «θα».