Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1/30507/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
2297/Β` 15.6.2020
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1169)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2297Β_2020 400.32 KB