Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1/40841/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
2835/Β` 13.7.2020
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (B΄ 1169/06.04.2020) υπουργική απόφαση
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2835Β_2020 1.37 MB