Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1/57697/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
3914/Β` 14.9.2020
Κύρωση των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 10η Δεκεμβρίου 2004 με την υπό στοιχεία MSC. 176 (79) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3914Β_2020 10.53 MB