Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2341.4-2/36381/2020/2020
Φ.Ε.Κ.
2621/Β` 29.6.2020
Αποδοχή αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) από τις Αρχές, όπως οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. A.1118(30)/6.12.2017 απόφαση
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2621Β_2020 302.49 KB
Μέρος Β: Κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα Απόφαση Α.1118(30) (Υιοθετήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΙSM) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ