Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 3131.1/01/1999
Φ.Ε.Κ.
12/Β` 18.1.1999
Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια

 

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317/2014, (ΦΕΚ 2342/Β/29.8.2014)    «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18»»
  • Υ.Α. 2122/06/2001, (ΦΕΚ 219/Β/6.3.2001)    «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 12B_99 2.42 MB

δεξαμενόπλοιο, πετρέλαιο, πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, χημικό δεξαμενόπλοιο, υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο, ουσίες, επικίνδυνες ουσίες, υγρά χημικά, υγροποιημένα αέρια, εύφλεκτες ουσίες, τοξικές ουσίες, μετάγγιση, υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης, εγκαταστάσεις, υπεύθυνος εγκατάστασης, υπεύθυνος ξηράς, υπεύθυνος πλοίου, μετάγγιση, θερμές εργασίες, νύχτα, χημικός ναυτιλίας, ADR, RID, IMO, BCH-Code, IBC-Code, GC-Code, IGC-Code, MARPOL