Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 338/1977
Φ.Ε.Κ.
483/Β` 25.5.1977
Υπουργεία
Περί των όρων διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων εις φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων τοξικών ουσιών περιεχομένων εις αυτά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 483Β_1977 750.73 KB