Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 34458/1990
Φ.Ε.Κ.
846/Β` 31.12.1990
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πετρελαιοειδή : (κεφ. 1)
 • Επικίνδυνη ατμόσφαιρα : (Κεφ. 1 §4.4)
 • Κανόνες σωστού σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών πετρελαίου : (κεφ. 2)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός : (κεφ. 3)
 • Γερανοί και ανυψωτικά μηχανήματα : (κεφ. 3 §5.3)
 • Περονοφόρα οχήματα και μηχανοκίνητα βαγονέτα : (κεφ. 3 §5.4)
 • Μονάδες παραγωγής : (κεφ. 4)
 • Μέτρα ασφάλειας : (κεφ. 4 §2, κεφ. 6 §4.3, κεφ. 8§2.3, 3.6, 3.8)
 • Σεισμική προστασία : (κεφ. 4 §2.7.5)
 • Θερμές και επικίνδυνες εργασίες : (κεφ. 4 §2.9)
 • Βοηθητικές παροχές : (κεφ. 5)
 • Συστήματα αποχέτευσης : (κεφ. 6)
 • Συστήματα επικοινωνίας και συναγερμού : (κεφ. 7)
 • Γεμιστήρια υγρών καυσίμων : (κεφ. 8)
 • Συσκευασίες σε δοχεία : (κεφ. 9)
 • Δεξαμενές : (κεφ. 10)
 • Προβλήτες, αποβάθρες και θαλάσσιες τεχνητές νησίδες : (κεφ. 11)
 • Προδιαγραφές ασφαλείας : (κεφ. 11§1.2)
 • Υγραέρια : (κεφ. 12)
 • Άσφαλτοι και λιπαντικά : (κεφ. 13)
 • Ηλεκτρολογικά : (κεφ. 14)
 • Στατικός ηλεκτρισμός : (κεφ. 14§5)
 • Επικίνδυνες χημικές ουσίες : (κεφ. 15)
 • Μετρητές ευφλέκτων αερίων : (κεφ. 16)
 • Απαερίωση και καθαρισμός εξοπλισμού : (κεφ. 17)
 • Ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού : (κεφ. 18)
 • Προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός προσωπικού : (κεφ. 18§4.4, κεφ. 22§5.13)
 • Εκπαίδευση προσωπικού : (κεφ. 19)
 • Ασφάλεια εργασίας και άδειες εργασίας : (κεφ. 20)
 • Εκτίμηση του κινδύνου : (κεφ. 20§1.1)
 • Πυροσβεστικά μέσα : (κεφ. 21)
 • Πυροπροστασία : (κεφ. 22)
 • Πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας : (κεφ. 23)
 • Πυροσβεστικά αυτοκίνητα : (κεφ. 24)
 • Πυροσβεστήρες : (κεφ. 25)
 • Προστασία κτιρίων και άλλων χώρων : (κεφ. 26)
 • Πυρανιχνευτές : (κεφ. 27)
 • Ερμηνεία των όρων του κανονισμού (αλεξίφλογο, απομάστευση, αφρογόνο, εργασία εν θερμώ, εργασία εν ψυχρώ, κ.λπ) : (κεφ. 28)
 • Υπολογισμός υδροδοτικού συστήματος (παράδειγμα) : (παράρτ. Α)
 • Ενδεικτικά διαγράμματα διατάξεων πυροπροστασίας : (παράρτ. Β)
 • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες συστημάτων και διατάξεων ασφάλειας για υγραέρια : (παράρτ. Γ)
Λέξεις κλειδιά
LPG,
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 846Β_90 5.83 MB