Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 38404/2009
Φ.Ε.Κ.
1780/Β` 26.8.2009
Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Αρχές του κανονισμού : (άρθ. 2)
 • Όροι – Έννοιες – Ακρωνύμια (αθλητική εγκατάσταση, σχέδιο ασφάλειας, safety και security, κατάσταση έκτακτης ανάγκης - emergencies, αθλητική εκδήλωση) : (άρθ. 3)
 • Προαπαιτούμενα για την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης : (άρθ. 4)
 • Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων : (άρθ. 4§1)
 • Μέτρα πυροπροστασίας : (άρθ. 4§2)
 • Παρουσία δημόσιας αρχής ασφάλειας κατά λόγο αρμοδιότητας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.) : (άρθ. 4§3)
 • Παρουσία προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.: (άρθ. 4§4)
 • Ρόλοι – Καθήκοντα και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων Φορέων : (άρθ. 5)
 • Συνεργασία εμπλεκομένων Φορέων για την ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης – Συγκρότηση ομάδας συντονισμού ασφαλείας : (άρθ. 6)
 • Διαλειτουργικότητα − Συντονισμός : (άρθ. 7)
 • Διαχωρισμός θεατών και στρατηγική διασκορπισμού θεατών : (άρθ. 8)
 • Απαιτήσεις σχεδιασμού εκκένωσης σταδίου: (άρθ. 9)
 • Επιχειρησιακή ανταπόκριση εμπλεκομένων Φορέων και Αρχών Ασφάλειας : (άρθ. 10)
 • Ποινικές πειθαρχικές διοικητικές κυρώσεις − Διαδικασίες : (άρθ. 11)
 • Επί μέρους φάσεις Επιχειρησιακών σχεδίων : (άρθ. 12)
 • Ανάλυση πρώτης επιχειρησιακής φάσεως : (άρθ. 13)
 • Ανάλυση δεύτερης επιχειρησιακής φάσεως : (άρθ. 14)
 • Ανάλυση τρίτης επιχειρησιακής φάσεως : (άρθ. 15)
 • Σχεδιαγράμματα απεικόνισης δεδομένων : (άρθ. 16)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1780Β_09 868.31 KB