Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91, (359/Β/28.5.91)    «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υ.α 69001/1921/88»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 751Β_88 644.9 KB