Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (PCB, συσκευή που περιέχει PCBs, χρησιμοποιημένα PCB, κάτοχος, παραγωγός, διάθεση, κύριος, απολύμανση, υπόχρεος φορέας διαχείρισης) : (άρθ. 2)
  • Απαγορεύσεις : (άρθ. 3)
  • Κατάρτιση καταλόγων των συσκευών που περιέχουν PCB : (άρθ. 4)
  • Προϋποθέσεις για τη μεταφορά, παράδοση και παραλαβή PCB : (άρθ. 5)
  • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διάθεση ή/και απολύμανση PCB : (άρθ. 6)
  • Σχεδιασμός διάθεσης ή και απολύμανσης : (άρθ. 7)
  • Κυρώσεις : (άρθ. 9)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 514B_00 59.09 KB