Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (αμίαντος, ακατέργαστος αμίαντος, χρησιμοποίηση του αμιάντου, κατεργασία προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, απόβλητα, εύθρυπτα υλικά με αμίαντο) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Καθορισμός και μέτρα τήρησης των οριακών τιμών : (άρθ. 3)
 • Οριακή τιμή για εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρα : (άρθ. 3 §3)
 • Οριακή τιμή και μέτρα για εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 3 §4)
 • Υποχρεώσεις : (άρθ. 4)
 • Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας : (άρθ. 5)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 6)
 • Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης : (άρθ. 7)
 • Μέτρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο : (άρθ. 8)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 9)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)
 • Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρηση της οριακής τιμής αιωρούμενων σωματιδίων στα υγρά απόβλητα : (παράρτ. Α)
 • Μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της τήρηση της οριακής τιμής σημειακών εκπομπών αμιάντου στην ατμόσφαιρα : (παράρτ. Β)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 138Β_91 242.06 KB