Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 8312.23Β/11/09/2009
Φ.Ε.Κ.
1001/Β` 27.5.2009
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα εν πλω

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (κύριος του έργου, συντήρηση, χημικός ναυτιλίας, πλοίο, επισκευή, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη - ΝΑ.ΖΩ., ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ειδικές επιχειρήσεις, θερμή εργασία, ψυχρή εγασία, τεχνικός ασφάλειας, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια, βιβλίο ημερήσιας παρουσίας εργαζομένων, αγκυροβολημένο πλοίο): (άρθ. 2)
  • Άδειες εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 3)
  • Όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών : (άρθ. 4)
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών : (άρθ. 5)
  • Βιβλίο ημερήσιας παρουσίας προσωπικού : (άρθ. 5§1δ)
  • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 5§2)
  • Ισχύς δικαιολογητικών : (άρθ. 6)
  • Όργανα ελέγχου - Κυρώσεις: (άρθ. 7)

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. 2116.1/02/2011, (ΦΕΚ 3167/Β/30.12.2011)    «Τροποποίηση της αριθμ. 8312.23Β/11/09/2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα εν πλω» (ΦΕΚ 1001/Β)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1001Β_09 415.9 KB