Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Α.1053/2020
Φ.Ε.Κ.
949/Β` 21.3.2020
Υπουργεία
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 1062/2020 (ΦΕΚ 1043/Β` 26.3.2020)    Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 949Β_2020 215 KB