Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996
Φ.Ε.Κ.
771/Β` 28.8.1996
Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 771B_1996 971.83 KB

υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες, χώροι εργασίας