Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ. 15/Δ’/οικ. 18271/585/2020
Φ.Ε.Κ.
2332/Β` 15.6.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2332Β_2020 150.78 KB