Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/2020
Φ.Ε.Κ.
986/Β` 22.3.2020
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 24112/2020 (ΦΕΚ 1272/Β` 9.4.2020)    Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Παράταση ισχύος

  • Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/2020 (ΦΕΚ 1168/Β` 4.4.2020)    Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)

 

Συμπληρώθηκε από:

  • Υ.Α. 20797/2020 (ΦΕΚ 1040/Β` 26.3.2020)    Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986)

 

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 986Β_2020 120.19 KB