Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020
Φ.Ε.Κ.
3957/Β` 15.9.2020
Υπουργεία
Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3957_2020 128.34 KB