Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ22/4193/2019
Φ.Ε.Κ.
4607/Β` 13.12.2019
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4607_2019 28.31 MB