Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. Δ3/Α/14413/1998 (ΦΕΚ 875/Β` 19.8.1998)