Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ7/οικ. 24023/4220/2011
Φ.Ε.Κ.
2450/Β` 2.11.2011
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ7/A/Φ1/12901/580/1997 - Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις (574/Β)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2450Β_11 339.4 KB