Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496/Β` 4.11.2011)